Pекомендації авторам

Типи публікацій

До розгляду приймаються статі обсягом до 10,000 слів (за виключенням таблиць). Короткі нариси обмежуються обсягом у 5,000 слів.

 

Контактна інформація стосовно подання статей

Подання статей до міжнародного журналу у галузі мультилінгвальної освіти здійснюється за допомогою електронних мереж за адресою: http://www.bilingualeducation.ge/eng/contact/. Автори, які не мають можливості надати електронну версію статті або мають інші обставини, які не сприяють надсиланню публікацій в режими он-лайн, мають змогу звернутися до Редактора (адреса: bilingualeducation@cciiir.ge)  і обговорити альтернативні шляхи надання публікації

 

Вимоги до публікацій

До друку приймаються неопубліковані раніше наукові статті (виключенням є попередньо надруковані анотативні нариси, частини лекцій, тези, електронні препринти), матеріали, що не були одночасно надіслані у будь-яке інше видання. Якщо публікація не одноосібна, вона має бути схваленою всіма авторами. Матеріал повинен мати усну або письмову підтримку установи, на базі якої його було створено. У разі приймання публікації до розміщення у МЖМО вона не може бути надрукована у будь-якому іншому виданні, або розміщена в електронних мережах на інших ресурсах, не зважаючи на те, якою мовою її було створено, без отримання дозволу тих, хто має авторські права на друк.  

 

Зміна авторства

Дане правило стосується додавання, вилучення або перегрупування імен у списку авторів поданого рукопису. Перед тим, як прийняту до видання статтю було розміщено в електронній збірці публікацій, запит щодо змін у списку авторів має бути надісланим менеджеру Журналу і мусить включати в себе наступне: (а) причину, згідно з якою ім’я автора слід вилучити, додати або список імен слід перегрупувати, (б) письмове підтвердження (електронний лист, факс, лист) від усіх авторів про згоду на зміни. У разі додавання або вилучання, це правило стосується і авторів, чиї імена саме і є причиною змін. Запити, надіслані сторонніми особами, будуть направлені безпосереднім авторам від імені менеджеру Журналу. У такому випадку процедура розміщення рукопису наступна: (1) менеджер журналу інформує видавців про надходження запиту; (2) публікація статті затримується до тих пір, поки не буде отримано погодження на зміни від усіх попередньо заявлених авторів.

Після того, як рукопис було прийнято до публікації в он-лайн Журналі, будь які запити щодо додавання, вилучення або перегрупування імен у списку авторів поданої статті також має бути розглянутим у наведеному вище порядку, а результати розгляду – розміщеними у переліку помилок друку.    

 

Авторське право

Після прийняття статті до розміщення у Журналі, всім авторам буде запропоновано заповнити «Погодження про публікацію у журналі». Прийняття погодження сприятиме можливості максимального розповсюдження інформації. Автори отримають електронний лист-підтвердження про публікацію рукопису, а також бланк (або посилання на електронне джерело розміщення бланку) «Погодження про публікацію у журналі».

Передплатники журналу мають можливість копіювати зміст журналу або робити перелік статей додаючи анотації з метою розповсюдження у межах свого освітнього або наукового закладу. У разі продажу, розповсюдження або будь яких інших дій, як то компіляція чи переклад щодо статей за межами установи, яку представляє автор публікації, необхідно отримати дозвіл видавця. Якщо автором (авторами) статті використовуються уривки із інших матеріалів, захищених законом про авторське право, він (вони) повинні отримати письмовий дозвіл власників копірайта і додати посилання на джерело цитування у список літератури.  

 

Збереження авторських прав

За Вами як автором публікації  (або за Вашим роботодавцем чи установою) зберігаються певні права;

 

Фінансова допомога у здійсненні дослідження

Вам пропонується вказати на джерело фінансування, за рахунок якого було здійснено наукову розвідку і/або підготовку статті до публікації, а також коротко зазначити роль спонсора у проведенні дослідження на будь якому його етапі, а саме: у ході підготовки до розвідки, в процесі збору, аналізу та інтерпретації даних, під час написання статті та подання її до публікації. Якщо джерело фінансування відсутнє, цей факт також має бути зазначеним. 

 

Вільний доступ

Установи-партнери проекту «Розробка і впровадження програм підготовки вчителів у галузі мультилінгвальної освіти в університетах Грузії та України» мають відкритий доступ до журналу. Для інших передплатників встановлюються певні правила доступу.

 

Мова (робоча і видавницька)

Будь ласка, використовуйте у рукопису добру англійську мову (американський або британський варіанти, проте не їх суміш). Автори, які вважають, що їх англійська потребує редагування з метою уникнення граматичних і орфографічних помилок або певного рівня вдосконалення з боку відповідності науковому стилю англійської мови мають можливість скористатися послугами редагування, що їх надає  Центр Цивільної Інтеграції та Міжетнічних стосунків (ЦЦІМ).

 

Передплата

Передплата і розповсюдження Журналу здійснюється виключно в мережі Інтернет. В процесі підготовки до публікації і завантаження файлів Ви можете отримати необхідні консультації. Система обробки інформації автоматично конвертує вихідні файли у єдиний PDF файл Вашої статті, який використовується в подальшому процесі рецензування. Будь ласка, зверніть увагу: незважаючи на той факт, що  вихідна стаття конвертується у файл PDF одразу після її надходження до системи, оригінальні файли необхідні для подальшої обробки інформації. Вся кореспонденція, включаючи повідомлення про рішення видавців і запити щодо рецензування, здійснюються в режимі он-лайн з уникненням паперового навантаження. 

 

Використання у роботі з текстовим файлом на комп’ютері

 

 

Структура статті

 

Структура – пронумеровані розділи

Ваша стаття має бути структурована на розділи (та підрозділи у разі необхідності), які одержують наскрізну нумерацію (1.1, 1.2 – розділ; 1.1.1, 1.1.2 – підрозділ; анотація не нумерується). Ця нумерація використовується також у випадку внутрішнього перехресного посилання, замість звичайної вказівки на «текст». Кожен розділ повинен мати коротку назву, яка друкується на окремому рядку.

 

Вступ

Наукова стаття має містити чітко сформульовану мету і відповідні посилання на попередні дослідження. Проте, слід утримуватись від детального огляду літератури або надання остаточних висновків.

 

Методологія

У даному розділі необхідно надати вагоме підґрунтя, на основі якого створено наукову працю. Методологічні розвідки, які було опубліковано раніше, згадуються у вигляді посилань, детальному огляду підлягає лише те, що має відношення до теми дослідження. Розділ також має включати аналіз «вихідних даних», тобто опис методів аналізу, які автор статті використовує задля тестування певних гіпотез і підтвердження вагомості отриманих результатів. Характер подання розділу – гіпотеза.        

 

Теорія/підрахунки

У теоретичній частині має бути поширеним, однак не повторюваним, теоретичне підґрунтя публікації, основи якого порушуються у вступі, а наслідки стають основою для подальшого дослідження. На відміну, розділ «Підрахунки» презентує практичне осягнення теоретичних основ роботи.

 

Результати

Результати дослідження слід подавати у стислому і прозорому вигляді, а розділ має бути організованим у вигляді гіпотези. Не слід інтерпретувати результати, адже дана стратегія більш доречна у розділі «дискусія».

 

Дискусія

У даному розділі обговорюється значущість отриманих результатів, проте не слід вдаватися до їх повторення. В окремих випадках дозволяється поєднання розділів «Результати» і «Дискусія». Також слід уникати поширеного цитування і обговорення джерел.

 

Висновки

Ключові висновки за наслідками дослідження мають бути розташованими у розділі «Висновки», який необхідно чітко відокремити від розділів «Дискусія» і «Результати».

 

Додатки

Якщо робота містить більше ніж один додаток, вони мають бути ідентифікованими як А, В, і таке інше.

 

Важлива інформація щодо назв

Назва Має бути стислою й інформативною, такою, що може бути використана в системі інформаційного пошуку. Слід, по можливості, уникати абревіатур і формул.

 

Імена і приналежність авторів 

У випадку, якщо прізвище є дещо неоднозначним (наприклад, подвійне), будь ласка, подавайте його максимально чітко. Під іменем автора має бути розміщеною назва установи, до якої належить автор (автори) і її повна поштова адреса. Інформація друкується рядковими літерами, включає назву країни, в якій мешкає автор і, якщо можливо, електронну адресу кожного з авторів.

 

Умови спілкування з авторами. Будь ласка, чітко зазначте особу, яка буде знаходитись у листуванні на усіх етапах рецензування, публікації і після виходу статті.Переконайтеся, що телефонні номери (з усіма необхідними кодами) подані вірно. Це стосується і електронних та поштових адрес. Вся контактна інформація повинна відповідати дійсності.      

 

Теперішня/постійна адреса. Якщо автор змінив базову установу після того, як подав статтю до публікації, «Теперішня» (або «Постійна адреса») має бути вказаною у вигляді підрядкового посилання до імені цього автора. Адреса установи, на базі якою якої автор фактично працював над статтею має залишатися як основна адреса провідної установи.

 

Анотація

Необхідною супровідною частиною публікації є анотація (реферат) – стислий зміст дослідження (обсяг 250 слів), в якому окреслено мету, вагомі результати і висновки роботи. Анотація подається окремо від основної публікації, отже використання в ній посилань є недоречним, проте, у разі необхідності, наводяться прізвища авторів і роки видання. Не варто також використовувати нестандартну або нехарактерну абревіацію. Якщо уникнути скорочень неможливо, вони мають бути роз’яснені при першому використанні.

 

Тези

Тези є обов’язковими згідно з вимогами журналу. Вони являють собою невеликій (3-5 фактів, максимум 85 друкованих знаків, враховуючи розриви між словами) підбір ключових моментів і основних фактів, які передають сутність винаходів, висвітлених у статті. Ця інформація подається окремим файлом, який має назву “Highlights”. 

 

Ключові слова

Безпосередньо після анотації має бути поданим список ключових слів (максимум 6 слів). Правила подання: американський варіант орфографії, відсутність сполучників «and»та «of», множини, узагальнень. У випадку використання скорочень, вони мають співпадати із загальновстановленими варіантами. Перелік ключових слів буде використано у процесі індексування.

 

Скорочення

Усі скорочення, що використовуються в роботі та не співпадають зі стандартами, мають бути прояснені у підрядкових примітках на першій сторінці статті. Абревіатури, використання яких є украй необхідним, прояснюються при їх першому використанні і у підрядкових примітках. Будь ласка, переконайтеся у логічності й відповідності скорочень протягом усієї статті. 

 

Подяка

Дана частина публікації розташовується окремим підрозділом наприкінці статті перед списком посилань. Не варто висловлювати подяку на титульній сторінці, у вигляді підрядкових приміток до назви тощо. В цьому розділі Ви маєте змогу перерахувати всіх осіб, які надавали допомогу в ході дослідження (наприклад, мовну, у друкуванні або читанні коректури).

 

Підрядкові примітки

Підрядкові примітки мають бути  дуже стислими. Якщо окремий факт є важливим, краще включити його в текст статті, або уникнути взагалі, ніж подавати в підрядкових посиланнях. Нумерація підрядкових приміток наскрізна по всій статті, маленькими арабськими цифрами. Деякі текстові процесори вбудовують посилання в текст, - Ви можете скористатися цією функцією. Якщо це неможливо, позначте розташування посилання у тексті і надайте його текст окремо наприкінці статті. Не примітки у  список літератури. 

Таблиця підрядкових приміток включає в себе усі примітки, які мають бути надруковані рядковими літерами. 

 

Оформлення

 

Вимоги до електронного варіанту

Загальні вимоги

Переконайтесь, будь ласка, у використанні уніфікованого шрифту встановленого розміру у вашій роботі.

  Перевірте наявність у тексті всіх посилань на першоджерела.

  Перевага надається наступним опціям: Arial, Courier, Times New Roman, Symbol. Ви також можете використовувати шрифти, яки візуально нагадують зазначені вище типи.

  Всі ілюстрації супроводжується наскрізною нумерацією відповідно до їх появи у тексті.

Використовуйте, будь ласка, відповідні найменування у якості супроводження до всіх ілюстрацій, що містяться в роботі.

 

Позначки до ілюстрацій

Переконайтесь, будь ласка, що під кожною ілюстрацією є підпис. Супровідні коментарі мають виглядати як короткі назви (проте не на самій ілюстрації) і містити лаконічний опис ілюстрації. Всі символи і скорочення мають бути проясненими.

 

Таблиці

Таблиці мають наскрізну нумерацію у відповідності до їх появи в тексті. Під кожною таблицею необхідно зробити примітку-пояснення рядковими літерами. Бажано уникати вертикальних лінійок. Рекомендовано використовувати таблиці помірно і ні в якому разі не дублювати результати, викладені в статті окремо у таблиці. 

 

Бібліографічні посилання

 

Посилання в тексті

Переконайтеся, будь ласка, в тім, що кожне посилання в основному тексті статті є присутнім в переліку літератури, що цитується (і навпаки). Будь яке посилання, яке наводиться у статті, має бути повним. Недруковані результати дослідження і висновки за наслідками приватних обговорень не є рекомендованими до включення у розділ бібліографічних посилань, проте можуть бути згадані у тексті. Якщо такі посилання включені у бібліографічний список, вони мають бути оформлені згідно з вимогами МЖМО та мати коментар «ненадруковані результати» або «приватне обговорення», що заміщує розділ «дата надрукування». Використання цитат і посилань без зазначеного коментарю розглядаються як такі, що залучені із надрукованих джерел.

 

Інтернет посилання

Згідно з мінімальними вимогами, у посиланні слід подавати повний URL (або електронну адресу) і вказувати останню дату, колу було здійснено доступ. Будь яка поглиблена інформація, якщо вона відома (цифрова ідентифікація об’єкту, прізвища авторів, дані, посилання на джерела) також має бути наведена. Інтернет посилання можуть бути включені до загального списку джерел наприкінці, або оформлені окремим списком (наприклад, після основного списку літератури), цей блок може мати, якщо бажано, індивідуальну назву.  

 

Посилання у спеціальному випуску

Переконайтесь, будь ласка, що слова «цей випуск» супроводжують будь-яке посилання зі списку джерел (а також будь-яке цитування в тексті), яке вказує на іншу статтю із того ж самого Спеціального випуску.

 

Стиль оформлення посилань

Текст: цитування в тексті має відповідати вимогам Американської Психологічної Асоціації. Будь ласка, звертайтеся до інструктивного матеріалу щодо публікацій, виданого Американською Психологічною Асоціацією, шосте видання, ISBN 978-1-4338-0561-5, копії якого можливо замовити за електронною адресоюhttp://books.apa.org/books.cfm?id=4200067 або за адресою: APA Order Dept., P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 20784, USA or APA, 3 Henrietta Street, London, WC3E 8LU, UK.

 

Остаточний перелік вимог

Наступний перелік буде доречним під час остаточної перевірки Вами Вашої статті перед поданням її до видавництва на розгляд. Будь ласка, зверніться до наступних Рекомендацій для Авторів для деталізації будь якого питання.

 

Переконайтеся, що наступні позиції є присутніми у вашій публікації:

Один автор має набути повноважень одноосібного здійснюючого листування з видавництвом і надати наступну контактну інформацію:

Електронна адреса

Повна поштова адреса

Номери телефонів

Всі необхідні файли мають бути завантажені, і містити в собі:

Ключові слова

Всі позначки до ілюстрацій

Всі таблиці (включаючи назву, опис, примітки)

Інші позиції

Статтю було перевірено щодо граматичних і орфографічних помилок

• Оформлення посилань відповідає вимогам журналу

• Всі посилання, надані у Списку джерел, мають відповідати цитатам в тексті і навпаки

Ви маєте дозвіл на використання матеріалів, які охороняються законом про авторське право

• Кольорові цифри було чітко позначено з метою їх адекватного відтворення при розміщенні публікації в електронній мережі (безкоштовно) і у друкованому кольоровому або чорно-білому вигляді

• Якщо при розміщенні публікації в Інтернеті вона потребує кольорового оформлення, чорно-біла версія ілюстрацій також має бути присутньою з метою надання можливості друку.

 

Тип рецензування

Міжнародний журнал у галузі мультилінгвальної освіти використовує метод подвійного «сліпого» рецензування. Мається на увазі, що імена автора і рецензента не розголошуються. Авторам слід видалити будь-яку персональну інформацію, яка стала би посиланням на їх попередні праці для забезпечення сліпого рецензування.

 

Випробування

Автору, який здійснює листування, на електронну адресу буде направлено одну сторінку публікації, що вона пройшла випробування (у разі відсутності електронної адреси – за поштовою адресою), або надано Інтернет адресу, за якою можливо знайти інформацію.  

 • ჟურნალი ინდექსირებულია:
 • ЕКатерина Протасова
 • Олівер Менц
 • Йост Гіперт
 • Вілія Таргамадзе
 • Ілзе Кангро
 • Вікторія Яшкіна
 • Ірина Лосєва
 • Дмитро Новохатський
 • Натела Імедадзе
 • Рамаз Курдадзе
 • Мзія Церетелі
 • Мераб Берідзе
 • Ронда Софер
 • Paul Meurer