Підручники для шкіл національних меншин Грузії; проблеми й виклики

 • Автор : "Шалва Табатадзе"
 • Напрямок : "Білінгвалізм. проблеми шкільних підручників. Iнтеграції етнічних меншин через освітню систему."
 • Номер журнала : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 1-14
 • Анотація : У цій статті досліджено дослідницькі результати щодо викликів і проблем шкільних підручників для негрузинськомовних шкіл Грузії. У вивченні використані методи глибинного дослідження й обговорення у фокус групах. У статті досліджено результати дослідження
 • Завантажити : 150707080251.pdf


ОСОБЛИВОСТІ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ОПОВІДАННЯ E. СЕТОН-ТОМПСОНА «АРНО» («ARNAUX, THE CHRONICLE OF A HOUSING PIGEON») ТА ЙОГО РОСІЙСЬКИМ ПЕРЕКЛАДОМ М.К. ЧУКОВСЬКОГО

 • Автор : "Марина Волкова"
 • Напрямок : "анімалістичне оповідання, компаративний аналіз, прийом перекладу, трансформація"
 • Номер журнала : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 15-26
 • Анотація : Стаття присвячена вивченню структурних, лексичних та стилістичних, а також національних англоканадських особливостей анамалістичного оповідання Е.Сетон-Томпсона «Arnaux, the chronicle of a Housing Pigeon» та його перекладу на російську мову, зробленому М.
 • Завантажити : 150707083941.pdf


Навчання релігії в державних школах Грузії

 • Автор : "Елене Джаджанидзе"
 • Напрямок : "Религия. Образование."
 • Номер журнала : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 27-46
 • Анотація : У цій статті досліджено питання викладання релігії в державних школах Грузії. Досвід викладання релігії в різноманітних державах розглянуто в першій частині статті. Друга частина описує дослідження свідчить про позитивні ефекти викладання релігії на акаде
 • Завантажити : 150707084155.pdf


МОЖЛИВОСТІ ПОГЛИБЛЕНОГО СПРИЙМАННЯ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНИХ ПЕРЕКЛАДІВ

 • Автор : "В. Яшкіна"
 • Напрямок : "мультилінгвальні переклади, поезія, поетична мова, інструментовка, звукова символіка."
 • Номер журнала : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 47-53
 • Анотація : Звукова інструментовка поетичної мови, як один із чинників, що мають безпосередній вплив на виникнення звукосимволізму в тканині поезії, була і залишається у колі наукових інтересів і дискусій лінгвістів й літературознавців як минулого, так і сьогодення.
 • Завантажити : 150707084558.pdf


ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СУЧАСНОМУ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ

 • Автор : "Людмила Глухова"
 • Напрямок : "освітній менеджмент, освітній дискурс, перекладацька трансформація, мова оригіналу, мова перекладу."
 • Номер журнала : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 54-66
 • Анотація : У статті розглянуто особливості перекладацьких трансформацій у сучасному мультилінгвальному освітньому дискурсі на матеріалі чотирьох мов: німецької, англійської, російської та української. У теоретичній частині роботи розглянуто такі поняття, як освітній
 • Завантажити : 150707084738.pdf


Міграція з точки зору мови Мовні механізми мультикультурної освіти

 • Автор : "Ніно Попіашвілі"
 • Напрямок : "міграція, мультикультурна освіта, мовні компетенції"
 • Номер журнала : 28
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 67-71
 • Анотація : Мова є культурним феноменом, який має чимало історичних та культурних зв’язків. У деяких випадках навіть окремі слова без контексту виражають певні поняття, які мають архетипні культурні й історичні дефініції. У текстах, які написані різними мовами та маю
 • Завантажити : 150707084915.pdf