Позитивний вплив білінгвізму на когніцію та засвоєння мови

 • Автор : "Шалва Табатадзе"
 • Напрямок : "мультилінгвальна освіта, білінгвізм, педагогічна освіта, методи викладання."
 • Номер журнала : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 1-11
 • Анотація : Білінгвальна освіта та білінгвізм все ще залишаються суперечливим питанням в області освіти серед лінгвістів. Метою представлена стаття є показати результати дослідження про позитивний вплив білінгвізму на процес когніції та засвоєння мови. Перша секція с
 • Завантажити : 150204085350.pdf


Введення професійної термінології в мультилінгвальних програмах підготовки вчителів: причини і практика

 • Автор : "Лігіта Грігуле, Ріта Скара Мінкане, Індра Одіна"
 • Напрямок : "Багатомовна/мультилінгвальна освіта, педагогічна освіта, термінологія, експерементальне дослідження, методи викладання"
 • Номер журнала : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 12-33
 • Анотація : У статті розглянуто експериментальне дослідження, що вивчає особливості застосування освітньої термінології у контексті підготовки мультилінгвального вчителя, запропоновані методи введення і активізації термінів у програмах підготовки бакалаврів і магістр
 • Завантажити : 150204085534.pdf


Мовна ситуація в сучасній Грузії 1. Картвельські мови

 • Автор : "Каха Габуния"
 • Напрямок : "Соціолінгвістична ситуація в сучасній Грузії; Картвельські мови"
 • Номер журнала : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 34-54
 • Анотація : Стаття висвітлює головні аспекти широко відомих робіт Франкфуртського-на-Майні інституту Готе в рамках проекту “Соціолінгвістична ситуація в сучасній Грузії” (що фінансується фундацією Фольксваген). 42 науковця з 12 грузинських наукових установ приймали у
 • Завантажити : 150204090434.pdf


Явище мультилінгвізму в сучасній британській поезії

 • Автор : "Тетеріна Лілія"
 • Напрямок : "мультилінгвізм, гібридизація, змішування кодів, вставна мова, мовна та культурна взаємодія."
 • Номер журнала : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 55-63
 • Анотація : Мультилінгвізм – одне з найразповсюдженіших понять сьогодні, яке ми зустрічаємо у різних сферах життя, зокрема в лінгвістиці та літературознавстві. Поетична мова, яка природно сприйнятлива до найменших змін в суспільстві, звичайно не може не віддзеркалюва
 • Завантажити : 150204090559.pdf


Модальність у грузинській мові: методика викладання та прийоми для іноземців

 • Автор : "Ніно Шарашенідзе"
 • Напрямок : "модальність, модальне значення, семантичний аналіз речення."
 • Номер журнала : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 64-78
 • Анотація : Модальність - семантична категорія, яка, у багатьох мовах, передається за допомогою полісемантичних і поліфункціональних форм. Тобто, одна модальна форма може мати різні модальні значення в залежності від різних контекстів та комбінацій з різними дієслівн
 • Завантажити : 150204090726.pdf


Learner Corpora (навчальні корпуси) та їх потенціал для мультилінгвальної освіти

 • Автор : "Анастасія Камараулі, Маріам Камараулі, Захарія Пуртсхвадзе"
 • Напрямок : "Learner Corpus – навчальний корпус, мультилінгвальна освіта."
 • Номер журнала : 26
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 79-91
 • Анотація : В даній статті увага, передусім, концентрується на проблемі формування та використання певного виду мовного корпусу – навчального корпусу (learner corpus) – у мультилінгвальному навчанні. Дається опис всіх релевантних аспектів концептуалізації, мотивації
 • Завантажити : 150204090923.pdf