ДО ПРОБЛЕМИ ІНТЕНСИФіКАЦИЇ МОВНОЇ ПОДГОТОВКИ УЧНІВ СРЕДНІХ ЗАГАЛЬНОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ В РА МКАХ МУЛЬТИЛIНГВАЛЬНОЇ ОСВИТЇ

 • Автор : "О.О. Конопелькіна, І.Г. Безродних"
 • Напрямок : "мультилінгвальна освіта, методика, прийом, психологізація."
 • Номер журнала : 24
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 1-7
 • Анотація : В статті надається компаративний аналіз актуальних методик навчання іноземних мов в сучасній системі середньої освіти Канади й України з акцентуванням на мультилінгвальний вектор її розвитку.
 • Завантажити : 141107014954.pdf


МУЛЬТИЛІНГВАЛІЗМ АБО КУЛЬТУРНЕ РОЗМАІТТЯ?

 • Автор : "В. Яшкіна"
 • Напрямок : "культурна ментальність, культурна ідентичність, мультилінгвізм, білінгвізм, глобалізація."
 • Номер журнала : 24
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 8-18
 • Анотація : Головна мета цієї праці полягає, перш за все, у тому, щоб висвітлити ідею про те, що інтеграційна характеристика будь-якої національної культури, що є предметом дослідження соціальної психології у країнах Західної Європи, вочевидь, може бути охарактеризов
 • Завантажити : 141107015309.pdf


РОЛЬ IT-ТЕХНОЛОГІЙУ ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ/ДРУГОЇ МОВИ

 • Автор : "К. Гочіташвілі"
 • Напрямок : "викладання другої/іноземної мови; цифрові/електронні засоби; платформи викладання."
 • Номер журнала : 24
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 19-44
 • Анотація : Мета статті показати роль цифрових інформаційних засобів у вивченні другої/іноземної мови. Зміни у підході до викладання іноземної мови, з одного боку, і розвиток інформаційних технологій, з іншого боку, значно вплинули на формування навчального процесу
 • Завантажити : 141107020824.pdf


ТРУДНОЩІ, ПОВ\\\'ЯЗАНІ З ПСИХОЛОГІЧНИМИ КРИТЕРІЯМИ СПРИЙНЯТТЯ БІЛІНГВІЗМУ (У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ)

 • Автор : "Натела Імедадзе"
 • Напрямок : "вбиваючий білінгвізм, альтернативні тести, психологічний критерій."
 • Номер журнала : 24
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 45-60
 • Анотація : Стаття присвячена питанню сприйняття засвоєння другої мови в білінгвальному контексті. Були розглянуті різні підходи та перспективи цього питання. Окрім того, стаття представляє труднощі оцінювання альтернативних тестів, особливо в початковій школі. Напри
 • Завантажити : 141107021044.pdf


КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ

 • Автор : "Марія Ольхович-Новосадюк"
 • Напрямок : "комунікативний підхід до навчання іноземної мови, комунікативна методологія, особистісно зорієнтований підхід, комунікативна навчальна програма, аналіз потреб, зміст навчальної програми,оцінювання, метакомунікація."
 • Номер журнала : 24
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 61-73
 • Анотація : У статті розглянуто особливості комунікативного підходу до навчання іноземної мови. Проаналізовано зміну поглядів на природу мови та методику її викладання з огляду на теорії, цілі, навчальні програми, види діяльності у класі та ролі учнів, викладачів і н
 • Завантажити : 141107021357.pdf


ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ \'\'СИСТЕМА ОСВІТИ\'\' У ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇНАХ

 • Автор : "Закарія Кітіашвілі"
 • Напрямок : "система освіти, навчання, структура, освіта."
 • Номер журнала : 24
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 74-79
 • Анотація : Метою статті є визначити семантичні та структурні характеристики терміну «система освіти» на основі аналізу регулярної документації з освіти в пострадянських країнах (Грузії, Азербайджані, Російській федерації). Автор презентує свої погляди на визначення
 • Завантажити : 141107021653.pdf


ВЗАЄМОЗВ\\\'ЯЗОК БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ДЖАВАХЕТІ

 • Автор : "М. Качкачішвілі"
 • Напрямок : "білінгвізм, мультилінгвальна освіта, аналіз потреб."
 • Номер журнала : 24
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 80-97
 • Анотація : Мета документу – розглянути систему соціальної комунікації в Джавахеті в контексті білінгвальної освіти. У статті розглядаються проблеми білінгвальності на рівні етнічних, соціальних та вікових груп. В ній продемонстровано тенденції, характерні для лінгві
 • Завантажити : 141107021925.pdf