Багатомовність як шлях до взаєморозуміння. Досвід України

 • Автор : "Ірина Кріба"
 • Напрямок : "Ключевые слова: мультилингвизм, мультикультурність, социокультурный, межкультурная коммуникация,"
 • Номер журнала : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 1-9
 • Анотація :
 • Завантажити : 140323102011.pdf


АНГЛІЦИЗМИ ТА ЛАТИНІЗМИ У КОНТЕКСТІ МУЛЬТИЛІНГВІЗМУ (на матеріалі буклетів вищих навчальних закладів)

 • Автор : "Алла Анісімова"
 • Напрямок : "Ключові слова: lingua franca, мультилінгвізм, латинізми, англіцизми, термінологія вищої освіти. Показано важливість англіцизмів та латинізмів у контексті мультилінгвізму, а також обґрунтовано принципи їх функціонування у сучасній термінології вищої осв"
 • Номер журнала : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 10-19
 • Анотація : Мета дослідження – показати важливість англіцизмів та латинізмів у контексті мультилінгвізму та обґрунтувати принципи їх функціонування у термінології сучасної вищої освіти. Дослідження також показує причини, завдяки яким англійська мова є мовою lingua fr
 • Завантажити : 140309094213.pdf


ВІЗУАЛЬНИЙ ВИГЛЯД ПІДРУЧНИКІВ З МОВИ У БАГАТОКУЛЬТУРНІЙ ОСВІТІ

 • Автор : "Н. А. Литовченко"
 • Напрямок : "Ключові слова: візуальний, невербальний, серія підручників, культура, парадигма."
 • Номер журнала : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 20-25
 • Анотація : Це стаття є спробою дослідити деякі питання, пов’язанні з вивченням іноземної мови у багатокультурному суспільстві. У ній ідеться про візуальний невербальний аспект серії підручників для дітей, котрі вивчають англійську мову як іноземну.
 • Завантажити : 140309095421.pdf


ДЕЯКІ АСПЕКТИ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

 • Автор : "Людмила Глухова"
 • Напрямок : "У представленій статті розглянуті процеси глобалізації та інтернаціоналізації, показано їх вплив на систему вищої освіти Європи; Виділено декілька критеріїв для простеження процесу впровадження принципів мультилінгвізму у вищих навчальних закладах сучасн"
 • Номер журнала : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 38-44
 • Анотація : Представлене дослідження направлене на простеження процесу впровадження принципів мультилінгвізму у вищих навчальних закладах Європи. В першій частині статті визначаються такі поняття, як глобалізація, інтернаціоналізація, мультилінгвізм та освітній менед
 • Завантажити : 140309095616.pdf


ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

 • Автор : "Н.А.Лобачёва"
 • Напрямок : "Ключевые слова: мультилингвизм, поликультурный, социокультурный, межкультурная коммуникация, социокультурная компетенция."
 • Номер журнала : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 64-68
 • Анотація : Статья посвящена специфике мультилингвального обучения школьников в условиях поликультурного региона; затронуты вопросы межкультурной коммуникации, формирования социокультурной компетенции учащихся.
 • Завантажити : 140309095827.pdf


Перехід до ймовірних і значущих результатів навчання у розробці програм підготовки магістрів з педагогічної освіти

 • Автор : "Індра Одіна, Ілзе Мікельсон, Лiгiтa Грігуле"
 • Напрямок : "Ключові слова: результати навчання, кваліфікаційні характеристики, парадигма, зміна парадигми, навчання орієнтоване на зміст, навчання орієнтоване на результат, навчальна програма."
 • Номер журнала : 18
 • DOI :
 • received :
 • revised:
 • accepted :
 • Сторінки статі : 79-96
 • Анотація : На своєму шляху до загального освітнього простору Європейського Союзу і, відповідно, до європейської структури кваліфікацій Латвія здійснює перехід до визначення ймовірних і значущих результатів навчання. Цей процес дозволяє покращити й переглянути традиц
 • Завантажити : 140309100136.pdf