About journal

 

 E ISSN 1512-3146

 

Міжнародний журнал у галузі мультилінгвальної освіти (МЖМО) має на меті  поглиблення теоретичного, наукового і практичного досвіду в сфері сучасної мультилінгвальної і мультикультурної освіти, а також  поширення міжмовних зв’язків. Теми, що висвітлюються в наукових публікаціях журналу, наступні: (а)Мультилінгвальна освіта: теорія і практика; (б) Змістовно- і мовно-інтегровані дослідження у сфері навчання: теорія і практика; (в) Політика мультилінгвальної освіти: дослідження та впровадження; (г)Управління у сфері мультилінгвалізму, адміністрування мультилінгвальних навчальних програм; (д) Теорія, практика і дослідження у галузі мультикультурної освіти; (є) Навчання у умовах взаємодії культур; культурне різноманіття і освіта; (е) Теорії опанування рідної, другої та іноземної мов: дослідження і впровадження та інше. Перевага надається науковим статтям і емпіричним доробкам, в яких спостерігатиметься синтез теоретичних розвідок і їх практичного впровадження. МЖМО - це міждисциплінарний форум науковців, які працюють у сфері освіти, лінгвістики, суспільно-політичних наук, психології, масової комунікації, освітнього менеджменту, соціології та інших суміжних галузей. 


JOURNAL IS INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES:


Academickeys
http://education.academickeys.com/jour_main.php
Academic Resource Index
http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1512-3146
Open Academic Journals index
http://oaji.net/journal-detail.html?number=2822
General Impact factor
http://www.generalimpactfactor.com/jdetails.php?jname=International+Journal+of+Multilingual+Education
SindexS
http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2340
Ufactor
http://www.uifactor.org/JournalDetails.aspx?jid=4452
Erih Plus
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=488058
ISSUU
https://issuu.com/signin?onLogin=%2Fhome%2Fpublications%3Fq%3Dmultilingualeducation.org
Google Scholar
https://scholar.google.com/scholar?q=multilingualeducation.org&btnG&hl=en&as_sdt=0%2C5
Directory of Research Journals Indexing
http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=1512-3146
Index Copernicus Journals Master List
http://journals.indexcopernicus.com/
http://journals.indexcopernicus.com/International+Journal+of+Multilingual+Education,p24781800,3.html


JME has become a member of CrossRef, which is a collaborative reference linking service that functions as a sort of digital switchboard. It holds no full text content, but rather effects linkages through Crossref Digital Object Identifiers (DOI), which are tagged to article metadata supplied by the participating publishers.
The end result is an efficient, scalable linking system through which a researcher can click on a reference citation in a journal and access the cited article.
Now each article of “International Journal of Multilingual Education” has its unique DOI as a persistent
identifier to make content easy to find, link, cite and assess whether or not they have any internet presence.
The articles are well managed and accessible for long-term use. Journal DOI: 10.22333/ijme

співробітники редакції

ჟურნალი ინდექსირებულია:

http://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2340

ЕКатерина Протасова

Гельсінський університет, Фінляндія

Фінляндія

Олівер Менц

Вища Педагогічна Школа, Фрайбург (ВПШ-Фр)

Німеччина

Йост Гіперт

Університет імені Йогана Вольфганга Гете, Франкфурт (ЙВГУ)

Німеччина

Вілія Таргамадзе

Вільнюський Університет (ВУ), факультет філософії, доктор педагогіки, професор

Литва

Ілзе Кангро

Латвійський університет (УЛ), доктор філософії, професор

Латвія

Вікторія Яшкіна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (ДНУ), доцент

Україна

Ірина Лосєва

Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ), старший викладач, відділення іноземних мов, факультет міжнародних відносин

Україна

Дмитро Новохатський

Кримський гуманітарний університет (КГУ), доцент кафедри іноземної філології і методики навчання, завідувач відділом міжнародних відносин

Україна

Натела Імедадзе

Державний університет Ільї

Грузія

Рамаз Курдадзе

Тбіліський державний університет (ТДУ)

Грузія

Мзія Церетелі

Тбіліський державний університет (ТДУ)

Грузія

Мераб Берідзе

Державний педагогічний університет Самтке-Джавахеті (СДПУ)

Грузія

Ронда Софер

Академічний освітній коледж Гордона

Ізраїль